Kidung Kabungahan 199 | Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur

Kidung Kabungahan
KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur
Do = D; 3/4

Bait 1
Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur
Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur.

Refrein:
Muru ka Gusti Yesus nu asih
Ku getih-Na nu suci abdi teh dijait.

Bait 2
Abdi teh walurat, teu daya upaya.
Paparinan iman kiat, sareng hate pasrah (Ref:)

Bait 3
Gusti Yesus jangji gentra-Na nu sareh
Masing percaya ka Kami, nu asih ka maneh (Ref:)

Bahasa Indonesia

Bait 1
Oleh saya terdengar Tuhan yang memanggil
Silakan kemari kepada-Ku, setiap yang merasa kuatir

Refrein:
Segera datang kepada Tuhan Yesus yang mengasihi
Oleh darah-Nya yang suci, saya ini diangkat

Bait 2
Hamba ini berkekurangan, tidak berdaya
Berilah iman, kuat dan hati berserah

Bait 3
Tuhan Yesus berjanji, suara-Nya yang ramah.
Percaya kepada-Ku yang mengasihi kepadamu.

Lagu: Lewis Hartsough (1872); Rumpaka / Lirik: KK III No. 132
Bahasa Indonesia: Ad. Djalimun (2002)Keterangan:
Pembuat Midi: Rudy C. Tarumingkeng

Post a Comment