Kidung Kabungahan 199 | Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur - Pdt. Gerry Atje

    Social Items

Kidung Kabungahan
KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur
Do = D; 3/4

Bait 1
Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur
Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur.

Refrein:
Muru ka Gusti Yesus nu asih
Ku getih-Na nu suci abdi teh dijait.

Bait 2
Abdi teh walurat, teu daya upaya.
Paparinan iman kiat, sareng hate pasrah (Ref:)

Bait 3
Gusti Yesus jangji gentra-Na nu sareh
Masing percaya ka Kami, nu asih ka maneh (Ref:)

Bahasa Indonesia

Bait 1
Oleh saya terdengar Tuhan yang memanggil
Silakan kemari kepada-Ku, setiap yang merasa kuatir

Refrein:
Segera datang kepada Tuhan Yesus yang mengasihi
Oleh darah-Nya yang suci, saya ini diangkat

Bait 2
Hamba ini berkekurangan, tidak berdaya
Berilah iman, kuat dan hati berserah

Bait 3
Tuhan Yesus berjanji, suara-Nya yang ramah.
Percaya kepada-Ku yang mengasihi kepadamu.

Lagu: Lewis Hartsough (1872); Rumpaka / Lirik: KK III No. 132
Bahasa Indonesia: Ad. Djalimun (2002)Keterangan:
Pembuat Midi: Rudy C. Tarumingkeng

Kidung Kabungahan 199 | Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur

Kidung Kabungahan
KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur
Do = D; 3/4

Bait 1
Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur
Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur.

Refrein:
Muru ka Gusti Yesus nu asih
Ku getih-Na nu suci abdi teh dijait.

Bait 2
Abdi teh walurat, teu daya upaya.
Paparinan iman kiat, sareng hate pasrah (Ref:)

Bait 3
Gusti Yesus jangji gentra-Na nu sareh
Masing percaya ka Kami, nu asih ka maneh (Ref:)

Bahasa Indonesia

Bait 1
Oleh saya terdengar Tuhan yang memanggil
Silakan kemari kepada-Ku, setiap yang merasa kuatir

Refrein:
Segera datang kepada Tuhan Yesus yang mengasihi
Oleh darah-Nya yang suci, saya ini diangkat

Bait 2
Hamba ini berkekurangan, tidak berdaya
Berilah iman, kuat dan hati berserah

Bait 3
Tuhan Yesus berjanji, suara-Nya yang ramah.
Percaya kepada-Ku yang mengasihi kepadamu.

Lagu: Lewis Hartsough (1872); Rumpaka / Lirik: KK III No. 132
Bahasa Indonesia: Ad. Djalimun (2002)Keterangan:
Pembuat Midi: Rudy C. Tarumingkeng

Terimakasih sudah membaca artikel di blog ini. Sahabat dapat menerima artikel terbaru langsung melalui email dengan mendaftarkan email Sahabat di kotak subscribe. Tuhan memberkati selalu.


Load comments

Terima Renungan Terbaru Melalui Email