-->

Tata Kebaktian Kaum Pemuda - Remaja

tata kebaktian pemuda remaja kristen

TATA KEBAKTIAN I

Persiapan Ibadah
Saat Teduh

1. Pujian Pembukan (berdiri)

2. Panggilan Beribadah

L : Hanya dekat Allah saja aku tenang
J : dari pada-Nyalah keselamatanku
L : Jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu
J : Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau
L : Mari kita datang kepada-Nya
J : Kami mau datang kepada-Mu dengan ucapan syukur
S : Sebab hanya Engkau-lah Sumber Sukacita kami

3. Pujian

4. Doa Syukur (duduk)

5. Pujian

6. Ruang Kesaksian

7. Pujian Persiapan Perenungan Firman

8. Pelayanan Firman Tuhan
- Doa Persiapan
- Pemberitaan Firman Tuhan
- Saat Teduh (diiringi instrumentalia musik)

9. Persembahan Syukur
- Nas Persembahan
- Pujian Persembahan
- Doa Persembahan

10. Doa Syafaat

11. Pujian Pengutusan (berdiri)

12. Pengutusan & Berkat

P F : Ingatlah bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari dan begitu besar setia Tuhan kepada kita. Mari kita lanjutkan hidup kita dan menerima berkat Tuhan:
“Tuhanlah penjagamu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin."

J : Amin, Amin, Amin.

TATA KEBAKTIAN II

Persiapan Ibadah
Saat Teduh

1. Pujian Pembukan (berdiri)

2. Salam Persekutuan

L : Salam sejahtera bagimu wahai kawan yang dikasihi Tuhan
J : Salam sejahtera bagimu juga kawanku, Tuhan beserta kita
L : Kebaktian kita hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan.
J : Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Dialah benteng hidupku, bersama-Nya ku tak akan goyah.
S : Terpujilah Tuhan selamanya, Amin.

3. Doa Syukur (duduk)

4. Pujian melalui Mazmur 

5. Ruang Kesaksian

6. Pujian Persiapan Perenungan Firman

7. Pelayanan Firman Tuhan
- Doa Persiapan
- Pemberitaan Firman Tuhan
- Saat Teduh (diiringi instrumentalia musik)

8. Doa Syafaat

9. Persembahan Syukur
- Nas Persembahan
- Pujian Persembahan
- Doa Persembahan

10. Pujian Pengutusan (berdiri)

11. Pengutusan & Berkat

PF : Mari kita kembali dalam keseharian kita. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup bagi kemuliaan Allah kita:
Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan dan kasih. Amin.
J : Bapa t’rima kasih, Bapa t’rima kasih.
Bapa di dalam surga ku bert’rima kasih, Amin

TATA KEBAKTIAN III

Persiapan Ibadah
Saat Teduh

1. Pujian Pembukan (berdiri)

2. Votum & Salam

PF : Kita mulai kebaktian kita hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga
kesetiaan-Nya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya.
J : Amin.
PF : Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kita dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.
J : Dan menyertai saudara juga.

3. Pujian

4. Pengakuan Dosa (duduk)
L : Teman-teman, mari kita mengakui bahwa di dalam hidup kita ini, kita seringkali tidak patuh terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan ... 
L : Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu
J : Hapuskanlah pelanggaran kami dengan rahmat-Mu yang besar.
L : Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa-dosa kami
J : Sebab kami sadar akan dosa dan pelanggaran kami
L : Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus dari kehidupan kami
S : Perbaharuilah hati dan pikiran kami ya Allah dengan roh yang teguh. Di dalam Kristus Sang Penebus, kami memohon pengasihan-Mu, Amin.

5. Pujian Pengakuan Dosa

6. Berita Anugerah Pengampunan & Petunjuk Hidup Baru

PF : Sekarang mari kita mendengar Firman yang di dalamnya Allah berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita (membacakan ayat Berita Anugerah Pengampunan) ...
Sebagai pribadi yang telah diampuni oleh Allah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari ...

7. Pujian Syukur

8. Ruang Kesaksian

9. Pujian Persiapan Perenungan Firman

10. Pelayanan Firman Tuhan
- Doa Persiapan
- Pemberitaan Firman Tuhan
- Saat Teduh (diiringi instrumentalia musik)

11. Persembahan Syukur
- Nas Persembahan
- Pujian Persembahan
- Doa Persembahan

12. Doa Syafaat

13. Pujian Pengutusan (berdiri)

14. Pengutusan & Berkat

PF : Jadikanlah perkataan Kristus sebagai pedoman hidupmu. Terimalah berkat dan lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupanmu.
Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus; Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu; Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu; Tuhan ada di atasmu untuk memberkati kata dan perbuatanmu. Haleluya, Amin.
J : Haleluya ... Haleluya ... Haleluya ... Haleluya ...
Haleluya ... Amin ... Amin ... Amin.

TATA KEBAKTIAN IV

Persiapan Ibadah
Saat Teduh

1. Pujian Pembukan (berdiri)

2. Doa Syukur (duduk)

3. Pujian Syukur

4. Hukum Tuhan

5. Pujian

6. Ruang Kesaksian

7. Pujian Persiapan Perenungan Firman

8. Pelayanan Firman Tuhan
- Doa Persiapan
- Pemberitaan Firman Tuhan
- Saat Teduh (diiringi instrumentalia musik)

9. Persembahan Syukur
- Nas Persembahan
- Pujian Persembahan
- Doa Persembahan

10. Doa Syafaat

11. Pujian Pengutusan (berdiri)

12. Pengutusan & Berkat

PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beritakanlah Kabar Baik melalui kata dan perbuatanmu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setia-Nya yang telah ditunjukkan dalam penebusan Kristus Yesus Tuhan dan pertolongan Roh-Nya yang Kudus akan selalu menyertai hidup kita sampai selamanya. Amin.
J : Bapa t’rima kasih, Bapa t’rima kasih. Bapa di dalam surga ku bert’rima kasih, Amin

Referensi Ayat Alkitab dalam Tata Kebaktian
NAS PERSEMBAHAN

Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
I Tawarikh 29:17a

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
II Korintus 9:7

Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
II Korintus 8:12

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
I Tesalonika 5:18

Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!
Roma 11:36

Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.
Kolose 3:17

Ayat Alkitab lain yang bisa digunakan: Filipi 4:6, Mazmur 52:11, Mazmur 54:8, Mazmur 86:12, Mazmur 106:1

MAZMUR BERBALASAN

Mazmur 1:1-6, 8:1-10, 16:1-11, 23:1-6, 31:1-9, 33:1-15, 34:1-6, 42:1-6, 46:1-8, 62:1-9, 63:1-9, 66:1-4, 84:1-13, 95:1-7, 100:1-5, 103:1-5, 108:1-6, 111:1-10, 112:1-10, 113:1-9, 117:1-2, 118:1-4, 119:9-16, 121:1-8, 131:1-3, 133:1-3, 139:1-24, 150:1-6.

HUKUM TUHAN - PETUNJUK HIDUP BARU

Matius 22:36-40, Roma 12:1-3, Galatia 5:22-24, I Korintus 13:4-8a, I Timotius 4:12.

Post a Comment