-->

Damai


Amsal 17:1
Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan.

Yesaya 32:17
Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.

Roma 14:19
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Filipi 4:6-7
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Yohanes 16:33
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia."

Huruf Cina untuk damai adalah penggabungan antara lambang ‘padi’ dan ‘mulut’. Jadi damai berarti menyalurkan padi atau makanan kepada sesame, atau berarti juga keadilan.
Masao Takenaka, Nasi dan Allah, 19.

Damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, kesukaran, atau kerja-keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semua itu, namun hatimu memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian sejati.
Chaterine Marshall

Ada tiga musuh kedamaian hati: penyesalan akan kesalahan kemarin, kecemasan akan masalah hari esok, dan tidak adanya rasa syukur untuk berkat hari ini.
William Ward

Dibalik kedamaian selalu terdapat ketidak-bahagiaan yang telah teratasi.
David Grayson

Kedamaian akan ada di dunia jika kekuatan cinta mengalahkan cinta kekuatan.
Anonim

Post a Comment